Pomáhám dětem a rodičům

Centrum nových možností EDU-MIR, Benešov u Prahy

Miriam Zikmundová, Benešov u Prahy

Poradce a praktik aktivního osobního rozvoje.

Průvodce na cestě k přirozenému zdraví v péči o děti, mládež a dospělé. 

Konzultant detoxikačních programů pro komplexní očistu organizmu a jeho ochranu.

Organizátor seminářů osobního rozvoje, zážitkových kurzů a tématických pobytů.

Konzultant přirozeného seberozvoje pro dětí, mládež a dospělé.

Zakladatelka otevřeného projektu "Rodiče dětem" a autorka dvou inspirativních e-Booku zdarma "Dar rodinám" i "Dar bezmocným a nemocným"

 

Více o mne najdete na mých hlavních stránkách:

www.miriamzikmundova.cz

http://miriamzikmundova.cz/kontakt/kdo-jsem-a-kam-kracim

 

RESTARTUJTE SEBE, OSVOBOĎTE ROZVOJEM SVÉ DĚTI A REGENERUJTE RODY !

NEZAPOMEŇTE, ŽE ŽIVOT V DOSPĚLOSTI JE PROJEKCÍ OBRAZU NAŠEHO DĚTSTVÍ !

TAK CO S TÍM UDĚLÁTE, ABY VAŠE DĚTI MĚLY KVALITNĚJŠÍ ŽIVOT?

 

ZVU VÁS DO ŘÍŠE LIDSKÉHO SRDCE, MYSLI A TĚLA !

SPOLUPRÁCE NAŠICH POCITŮ, MYŠLENEK, DOVEDNOSTI POHYBU A PŘIROZENÝCH SCHOPNOSTÍ REGENERACE ORGANIZMU DÁVÁ OBRAZ BYTOSTI, KTERÁ SE UTVÁŘÍ KAŽDÝM OKAMŽIKEM SVÉHO UVĚDOMĚLÉHO KONÁNÍ !

MŮŽETE VŠECHNO, CO SI SAMI DOVOLÍTE, CO VÁM DÁVÁ SMYSL A HODNOTU !

DOKÁŽETE I ZDÁNLIVĚ (NE)MOŽNÉ SE SVOU PEVNOU VŮLÍ, ZODPOVĚDNOSTÍ A SVOBODNÝM ROZHODOVÁNÍM !

 

TAK OD ČEHO ZAČÍT A V JAKÉ OBLASTI VÁM MOHU POMOCI?

- ženám, které se vědomě připravují na těhotenství

- ženám, které chtějí zodpovědně harmonizovat svůj duševní a zdravotní stav před mateřstvím

- partnerům, kteří hledají pochopení ve vztahových situacích

- rodinám, které chtějí kultivovat vzájemnou komunikaci s nejblížšími a pochopit jejich odlišnosti

- maminkám, které chtějí vědět, co je potřeba vnímat v raném vývoji svého dítěte, aby později neměly tolik starostí s jejich zdravím a prospěchem

- maminkám, které nepodceňují vývoj svého dítěte a nejasnosti chtějí řešit

- těhotným, které vybírají vhodné jméno pro své očekávané dítě, aby jim přineslo zdraví, vyrovnanější život a harmonizovalo s příjmením

- dětem, které potřebují podpořit rozvoj vjemů a reakcí

- dětem, které potřebují podpořit šikovnost v přirozeném pohybu

- dětem, které potřebují podpořit přirozenou očistu organizmu z důvodu opakovaných zdravotních obtíží

- rodičům, kteří nemohou najít uspokojivé východisko pro harmonické soužití s dětmi v rodině

- dětem, které potřebují rozvíjet schopnost soustředit se

- mládeží, která hledá smysl života a chybějící motivací k realizaci svých potřeb

- mládeží, kterou trápí nedostatečné sebevědomí

- snoubencům, před výběrem společného příjmení před svatbou a s výběrem šťastného dne svatby, který podporuje soužití partnerů

- dospělým, při volbě nového jména, kteří se rozhodli úředně změnit své dosavadní rodné jméno nebo příjmení.

Sdělení dítěte - rodiči............Víš kdo jsem? Jsem tvůj velký učitel, rovnocenný partner, tvé emoční zrcadlo, tvoje životní škola poznání, pochopení, pokory a vytrvalosti ! Víš co potřebuji ? Potřebuji bezpodmínečnou lásku, respekt, svobodu projevu a názoru, blízkost a oporu, bezpečí a něhu ! Umíš mi to poskytnout, můj drahý rodiči, když jsem ještě malá? Chtěla bych být v životě šťastná a zdravá !

Nabídka služeb pro Vás

Individuální konzultace

* Rovnováha osobnosti, uvědomělá cesta seberozvojem v pohledu na sebe sama, rozpouštění omezujících vzorců přesvědčení a chybných návyků. Osvobození od ustrnulých přesvědčení, které jsme nechtěně a nevědomě převzali z okolí, ve kterém jsme vyrůstali a které nám nedovolují být sami sebou.

* Přátelský rozvoj  pro děti, jako přívětivá podpora v hravé komunikaci s dítětem pro rozvoj smyslových vjemů návratem do dětských snů a přání. Podněty skrze barevné obrázky s tvořivým příběhem, které uvolňují vnitřní napětí a různé obavy u dítěte a otevírají možnosti přijímání vjemů dle svých pocitů. Dítě se naučí, jak si může kreativně pomoci samo v nepříjemné situaci.

* On-line zážitkový program pro rodiče s dětmi, nabízí možnost speciálními technikami soustředěného pohybu rozvíjet u dětí vlastní přirozenou seberegulací vnitřní vyrovnanost, vytvrvalost, koncentraci, zvyšovat schopnosti pohybové obratnosti i celkové fyzické kondice a podporovat sebevědomí. Dlouhodobý cvičební program z tepla vlastního domova je vhodný pro osobní rozvoj dětí od 5 let a jejich rodičů, zlepšení vzájemných vztahů v pochopení souvislostí, proč se dítěti třeba nedaří ve škole, proč je v některých oblastech méně šikovné, a vede k podpoře celostního vývoje jedinečných talentů dítěte. Je to forma skype individuálních hravých konzultací přesně na míru potřebám a možnostem vašeho dítěte. 

* Prevence zdraví - přírodní očista těla, jakožto nezbytný proces pro udržení celkové fyzické i duševní vitality, pevné imunity a života bez bolesti. Děti, mládež a dospělí potřebují pravidelnou očistu organizmu ve stejné míře, protože žijeme ve stejných podmínkách a konzumujeme potraviny, které jsou ze stejných zdrojů. Každé narozené dítě dostane navíc biologické dědictví v podobě vnitřní zátěže stavu matčina organizmu, toxicity a překyselení, ve kterém se vyvíjí v prenatálu. Proto tolik záleží na zodpovědné a důsledné preventivní přípravě maminky před početím, aby pak měla zdravé dítko a méně starosti s jeho přirozeným vývojem.

 

Skype poradna

* Skype konzultace z pohodlí Vašeho domova. Komfortní služba pro klienty zdaleka, v časové tísni, těhotné ženy a nemocné osoby.

* Poradna před svatbou pro páry, jednotlivce, snoubence a čerstvé novomanželé. Můžete se vzájemně více poznat, objevit to, co o sobě třeba ještě nevíte, porozumět rodovým vlivům na vaše vztahové naprogramování, předejít mnohým partnerským neshodám a mít nadhled nad přesvědčeními a návyky svého partnera.

* Poradna před početím je velmi prospěšnou informační konzultací pro nastávající rodiče, páry nebo jednotlivce, kteří plánují početí miminka, pro neplodné páry a pro ženy po potratech. Doporučení pro pečlivou očistu organismu před početím, vědomá duševní příprava obou partnerů, konzultace dalších důležitých vlivů, které zásadně zasahují do celkového stavu fyzického, myšlenkového a duševního ženy, a potažmo mají úzký vliv na program duše dítěte.

* Poradna pro těhotné nabízí širokou informovanost pro ženy, které se připravují na mateřství po stránce duševní, mentální a zdravotní. Komplexní informace a podpůrná pomoc v procesu vývoje dítěte v prenatálu, v udržení vitality imunity maminky a přírodní prostředky pro podporu zdravého rozvoje dítěte v lůně matky postránce mentální a fyziologické. Učíme těhotné ženy, jak zacházet se svým duševním naladěním, komunikací s miminkem v děloze a co je podstatné pro uvolněný porod, Pomoc při volbě vhodného jména pro očekávané dítě pomocí nauky nomenologie a numerologie.

* Nomenologie - rozbor vlivu jména a příjmení na naše životní zkoušky, povahové rysy, zdraví, úspěšnost a osudovost. Pomoc s posouzením vhodného jména v kombinaci s příjmením před úřední změnou na matrice, který má velký vliv na naše zdraví, životní zkoušky a cestu. Konzultace vhodného jména pro očekávané miminko, výpočet šťastného dne svatby i úspěšného názvu firmy. Rozbory s využitím poznatků i z nauky karmické numerologie.

* Karmická numerologie dává možnost nahlédnout do odkazů našich rodů skrze datum narození. Pochopit, co nám bylo předáno, co nás ovlivňuje a co potřebujeme vyřešit, abychom se mohli posunou ve svém osobním rozvoji dál. Rodové karmické programy ovlivňují naše životy, úkoly, zdraví, partnerské zkoušky, úspěchy či neúspěchy. Pokud nejsou řešeny, přechází elegantně a skrytě vtisknutými programy buněčné paměti na další generace. Proto záleží, co s tím rodiče uděláte, aby vaše děti měly volnější start do svého života a nebyly příliš zatížení vlivy dřívějších rodových linii.

 

Vzdělávání rodičů

* VIP osobní seminář na přání s individuální péčí a přístupem. Tento seminář si objednáváte na míru svým potřebám, co konkrétně potřebujete řešit nebo se naučit pro pomoc svému dítěti. Hlavním využitím tohoto sólo VIP semináře je příležitost se podrobně seznámit s možnostmi přirozeného rozvoje dítěte v jeho individuálních potřebách. Doporučit postup podpůrného stimulačního programu pro aktivní činnost doma. 

* Miniškola před mateřstvím poskytuje ženám velmi prospěšný vzdělávací cyklus před touto důležitou rolí matky. Jsou vítány mladé slečny, ženy uvažující o početí, těhotné i čerstvé maminky.

* Laskavé kruhy pro těhotné ženy, přináší jedinečný prožitek a cestu v pocitové komunikaci se svým miminkem v bříšku. Společné sdílení v laskavém a bezpečném kruhu žen umožňuje si uvědomit hlubokou vážnost role matky a zodpovědnost vůči podmínkám, které jsme schopni a ochotni svému dítěti poskytnout skrze svůj vnitřní stav a přístup k životu.

* Zážitkové kurzy pořádáme pro intenzivnější porozumění a prožitek rodiče. Kromě teorie se hlavně věnujeme volným podpůrným technikám soustředěného pohybu, aby rodiče pak více rozuměli dětem v jejich rozvoji a podpořili je.

* Tématické pobyty nabízím v průběhu celého roku a jsou relaxačně-naučným časem stráveném v klidné přírodě s motivačními tématy pro rodiče a jejich děti. Často hrajeme hry pro osobní rozvoj, povídáme si a věnujeme čas doporučením i zkušenostem vědomé podpory v rodině. 

* Přednášky, besedy a prezentace organizuji pravidelně v Centrum nových  možností EDU-MIR v Benešově, v mnohých mateřských, rodinných centrech i na festivalech.

 

Tématické pobyty

* "Zdraví dětí v rukou rodičů" - víkendový pobyt pro rodiny s dětmi. Dva dny aktivního odpočinku v klidné přírodě, inspiračních návodů na cílený rozvoj dítěte, besed a her.

* "Restart partnerských vztahů" - inspirační pobyt pro ženy, muže a páry. Aktivně-relaxační víkend s doprovodným programem pro osobní rozvoj, pochopení své životní role, restart omezujících přesvědčení v oblasti partnerských vztahů a podněty pro nové začátky.

 

Zážitkové kurzy

* "Soustředění - základ úspěšného vzdělávání" - jednodenní zážitkový kurz pro rodiče s cílem se naučit mnoho efektivních postupů pro hravý přirozený smyslový rozvoj svého dítěte v souladu vnímání, koordinace motorických reakcí, stimulace soustředění a podporu emoční rovnováhy. 

* "Esence poznání, aby děti vyrůstaly s respektem" - jednodenní seminář osobního rozvoje pro rodiče, kde se seznámíte se základními potřebami duševního vývoje dítěte a rušivé vlivy při výchově v rodině. Dovíte se důležité principy pro porozumění a cílené harmonizace vztahů mezi dětmi a rodiči, jak na změny v přístupu k myšlení, komunikace a spolupráce s dítětem v rodině.

Inspirační e-Booky ZDARMA

* E-Book "Dar rodinám" - je duševní podporou mladým rodinám, těhotným ženám a párům plánujícím miminko. Obsah 30 stran je změřen na témata rodinného života, pohled na vztahové krize, vědomou přípravu na početí a výchovu dětí, omezující rodové vzorce, prevence vzdělávacích problémů u dětí a přírodní cesty v regeneraci zdraví.

* E-Book "Dar bezmocným a nemocným" - je věnován podpoře těm, kteří se cítí být ve svém životě bezmocní, zoufalí nebo jsou vážně nemocní. Obsah 28 stran budou určitě inspirací i pro ty, kteří zatím nic závažného neřeší, ale preventivně se zajímají o způsoby, jak umět samostatně udržovat svůj fyzický a duševní stav v rovnováze, aniž bychom odevzdávali svou moc za zdraví někomu jinému. Návrat ke zdraví vlastní zodpovědností, změnou přístupu, hodnot a naučením se zacházet se svými vnitřními zdroji pocitů a obrazů.

Spolupráce s přátelskou podporou

Výběrové řízení na fair - play spolupráci v oblasti wellness prevence, zdravého životního stylu, prevence zdraví a revitalizace organismu. Spolupracovníky si vybíráme podle vlastních kritérii.

Přijímáme do svého kolektivu slušné a eticky založené ženy a muže od studentského do důchodového věku včetně, jednotlivce i páry, s potřebou či touhou se seberealizovat, mít užitečnou práci a bez stresu, vylepšit svou finanční situaci a být nezávislým na partnerovi nebo na státních dávkách. Z toho důvodu práce není vhodná pro lenochy, kteří si myslí, že jim něco spadne do klína samo,bez vlastního přičinění.

Zájemci se mohou přihlašovat z celé ČR i SR, jelikož schůzka a další komunikace může probíhat komfortně na dálku skypem. Pracovní působení v této oblasti nemá žádné prostorové omezení, jelikož můžete pracovat i z domova přes notebook. U zájemců nejsou důležité zkušenosti z wellness oblasti, ale ochota se učit novým věcem, rozvíjet svou osobnost, schopnost naslouchat druhým, rád si povídat s lidmi o jejich potřebách a cestách pomoci v obnovení zdraví. Jde o etické podnikání, kde si pracovní proces řídíte zodpovědně sami a jste pánem svého času.

CENÍK A VLASTNOSTI VŠECH SLUŽEB NEJDETE NA NAŠICH HLAVNÍCH STRÁNKÁCH

WWW.MIRIAMZIKMUNDOVA.CZ

ODKAZ NA CENÍK ZDE

 

Kontakt průvodce

Miriam Zikmundová
www.miriamzikmundova.cz
+420 731 888 981

Máte dotaz? Napište mi a ráda Vám zodpovím v nejbližším možném čase.Adresa poradny

Poradna osobního rozvoje pro děti, mládež a dospělé
Máchova 885
256 01 Benešov u Prahy
Czech Republic

Mapa

Pracovní doba poradny

 

PRACOVNÍ DOBA SOUKROMÉ PORADNY PRO INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE:

Z důvodů značného časového vytížení v průběhu týdne, umožňuji klientům se objednávat na konzultace i ve vybrané soboty v měsíci. Záloha se zasílá vždy předem na účet v hodnotě jedné hodiny objednané služby = závazná rezervace. Při delší konzultaci doplatek za službu uhradíte vždy na místě v hotovosti (v případě osobní konzultace v poradně). Pokud sjednáme konzultaci Skypem, případný doplatek za delší čas konzultace doplatíte platbou převodem na účet hned po ukončení konzultace (nejpozději do druhého pracovního dne).

Pro objednání konzultace využijte prosím kontaktní formulář k tomu určený. Najdete jej na našich hlavních stránkách ZDE. Ozveme se Vám co nejdříve. Při telefonickém objednání služby budete požádáni zaslat na můj e-mail Vaše plné jméno, adresu, a kontakt na Váš mobil. Obratem Vám přepošlu číslo účtu s variabilním symbolem, kam provedete platbu zálohy za objednanou službu (měla by být uhrazena do tří pracovních dnů od obdržení mého e-mailu), jinak berte prosím na vědomí, že domluvený termín ruším a uvolňuji pro dalšího zájemce. Až bude platba připsána na účet, zašlu Vám e-mailem fakturu vystavenou na Vaše jméno a adresu, a potvrdím závaznou rezervaci termínu Vaší konzultace. Kontakt na Váš mobil potřebuji v případě vážné naléhavé změny a potřeby domluvení náhradního termínu (z jiných důvodů nevolám).

Prosím seznamte se předem s našimi obchodními podmínkami poskytování služeb.

 

 Pondělí:  dle předchozí dohody

 Úterý:      dle předchozí dohody

 Středa:    dle předchozí dohody

 Čtvrtek:   dle předchozí dohody

 Pátek:      dle předchozí dohody

 Sobota:   skupinové akce / individuální konzultace ve vybrané dny - závazné rezervace se zálohou předem.

   

Objednávky na osobní konzultace je třeba si předem domluvit e-mailem na určitý den a hodinu (můžete využít kontaktního formuláře). Pokud máte zájem o konzultaci v sobotu, je nutné zaslat platbu předem na účet v hodnotě jedné hodiny objednané služby (číslo úč. zašleme e-mailem) a tím s Vámi závazně počítáme. V případě, že se bez omluvy nedostavíte na předem rezervovaný sobotní termín setkání, platba se nevrací, jelikož je nám tím způsobená časová škoda a máme tak blokovaný den na jiné důležité aktivity (storno 100%). Pokud byste z vážných důvodů se nemohli na sobotní rezervovanou konzultaci dostavit, je nutné to oznámit telefonicky, nebo zprávou SMS nejpozději den předem a rádi Vám nabídneme jiný náhradní termín.

Předem se prosím seznamte s naší nabídkou, abyste přesně věděli, na jakou službu se objednáváte a jaký konkrétní problém potřebujete řešit. Každé sezení totiž vyžaduje jinou časovou rezervu a odlišný přístup. Pokud mě v průběhu dne telefonicky nezastihnete (buďto se zrovna věnuji klientovi nebo jsem na vzdělávací akci), napište mi prosím e-mail s vašim dotazem. Případné odvolání konzultace, prosím, předem oznámit s dostatečným časovým předstihem SMS zprávou nebo e-mailem. Totéž platí i v mém případě naléhavé změny. Děkuji za Váš zodpovědný přístup.

Telefonní konzultace poskytuji pouze mým klientům v detoxikačním programu, kteří potřebují aktuálně prokonzultovat svůj pocitový stav a projevy očistného postupu, kterým zrovna prochází.

Individuální konzultace po Skypu / Skype poradnu nabízím klientům, kteří se nemohou osobně dostavit do mé poradny v Benešově (vzdálenost bydliště, rodiče s malými dětmi, těhotné ženy, nebo nemocné osoby). Pro Skype konzultaci je nutné předem zaslat zálohu a domluvit se na termínu a čase internetového spojení. 

Písemné poradenství poskytuji pouze v oblasti numerologického rozboru data narození, nomenologický rozbor při volbě křestního jména pro očekávané miminko, nebo pro změnu jména pro dospělého na matrice a při změně či úpravě příjmení. Vhodné využít před svatbou pro náhled, jak společné příjmení manželů ovlivní osobu, která si své rodné přijmení bude měnit. Můžete si nechat písemně vypočítat šťastný den svatby, vhodný termín pro zahájení podnikání nebo výběr názvu firmy pro úspěšné podnikání.

Záloha za službu se zasílá předem na účet. 

 

Pozvání dítěte do svého života je velkou výzvou k uvědomělému rodičovství a nikdy to nebude jinak ! Děti nám totiž konfrontují podvědomé postoje, hodnoty a nezpracované emoce z našeho dětství ! .............Rozluští rodiče tuto vzácnou tajenku života nebo jejich děti budou kopií nepochopených a zamrzlých pocitů a prožitků? Chcete se tím zabývat?Je to pro vás důležité?

Citát - Hymna života

"Život je šance - využij ji, ... Život je krása - obdivuj ji, ... Život je blaženost - užívej ji, ... Život je sen - uskutečni ho;... Život je výzva - přijmi ji, ... Život je povinnost - naplň ji, ... Život je hra - hrej ji, ... Život je bohatství - ochraňuj ho, ... Život je láska - potěš se s ní, ... Život je zahrada - pronikni ji, ... Život je slib - splň ho, ... Život je smutek - překonej ho, ... Život je hymna - zpívej ji, ... Život je boj - přijmi ho, ... Život je štěstí - zasluž si ho, ... Život je život - žij ho...."
Matka Tereza

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb

+ Reklamační řád

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line portálu „Poradna rozvoje osobnosti pro děti, mládež a dospělé“ umístěného na webovém rozhraní www.pomahamdetem.mstranky.cz (dále jen „webové rozhraní“) mezi podnikatelkou

Miriam Zikmundovou,

se sídlem Máchova 885, 256 01, Benešov

IČ: 68575670,

není plátcem DPH,

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Benešov, č. j. ŽÚ/2003/2010/3

 

Adresa pro doručování: Miriam Zikmundová, Máchova 885, 256 01, Benešov

Telefonní číslo: +420 731 888 981

Kontaktní e-mail: mail@miriamzikmundova.cz

jako poskytovatelem služeb

a Vámi jako odběratelem služeb

 

 

 1. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smlouvou se zavazujeme poskytnout Vám službu uvedenou v objednávce, a Vy se zavazujete zaplatit nám cenu za službu uvedenou v objednávce. Cena za službu (nebo jenom „cena“) zahrnuje i náklady spojené s poskytnutím služby a případné poplatky související se zvoleným způsobem platby. Výše těchto nákladů Vám vždy bude sdělena ještě před závazným odesláním objednávky.

Prosíme, vezměte na vědomí, že uvedená cena neobsahuje náklady na ubytování a stravu, pokud je služba spojená s pobytem nebo je poskytována na místě odlišném od naší poradny. Podrobné informace k obsahu námi poskytované služby Vám vždy zašleme e-mailem.

 

 

1.1.      Jaké služby poskytujeme?

Poskytujeme poradenství a konzultační činnost v oblasti duševního rozvoje, pořádáme vzdělávací kurzy, přednášky a semináře zaměřené na rozvoj osobnosti a zajišťujeme pobyty zaměřené na duševní rozvoj. Nabízíme také možnost konzultací prostřednictvím programu Skype.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že jakékoliv informace či podklady předané Vám v rámci poskytování služeb vyplývají ze zkušeností a znalostí poskytovatele služeb a nemusí se tedy shodovat s názorem jiných odborníků v dané problematice.

Poskytovatel není odpovědný za rozhodnutí Vás, jako odběratele služby, které na základě poskytnutých informací učiníte, ani za případnou škodu či jinou újmu, která Vám nebo třetím osobám v této souvislosti vznikne.

 

1.2.      Na co se smlouva vztahuje?

Jako smlouva se zde označuje jakákoliv smlouva uzavřená dle těchto obchodních podmínek. Nemusí se tedy jednat vždy výhradně jen o smlouvu o poskytování služeb.

 

1.3.      Je smlouva spotřebitelskou smlouvou?

O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a službu objednáváte mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na Vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek. Zejména jako nespotřebitel nemáte právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.

 

1.4.      Jaká máte jako spotřebitel zvláštní práva?

Jako spotřebitel máte především:

-      právo za určitých podmínek odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku, jako je např. telefon nebo e-mail (článek 4 těchto obchodních podmínek);

-      právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy (informace jsou obsaženy v těchto obchodních podmínkách nebo na webovém rozhraní).

-      právo  na mimisoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy (článek 7.3. těchto obchodních podmínek)

 

1.5.      Čím se řídí náš právní vztah?

Náš právní vztah se řídí následujícími dokumenty:

-      těmito obchodními podmínkami

-      Reklamačním řádem, podle kterého budeme postupovat při reklamaci služeb;

-      Podmínkami užití webového rozhraní, které upravují ochranu Vašich osobních údajů, ochranu obsahu webového rozhraní a některé další vztahy související s využíváním webového rozhraní;

-      podmínkami a pokyny z naší strany uvedenými na webovém rozhraní nebo v naší e-mailové komunikaci zejména při uzavírání smlouvy;

-      objednávkou a jejím přijetím z naší strany,

a v otázkách zde neupravených také následujícími právními předpisy:

-      zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“);

-      zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).

Pokud se Vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní vztah obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu Vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je Vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.

 

1.6.      Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?

Zasláním objednávky stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Toto znění Vám bude zasláno při přijetí objednávky z naší strany na Vámi uvedenou e-mailovou adresu. Aktuální znění obchodních podmínek je umístěno rovněž na webovém rozhraní.

 

 

 1. 2. SMLOUVA

 

2.1.      Jak uzavíráme smlouvu?

Na webovém rozhraní je uveden seznam služeb včetně popisu hlavních vlastností jednotlivých služeb. Ceny služeb včetně veškerých poplatků jsou uvedeny na webovém rozhraníPrezentace služeb je informativního charakteru, a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku, a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany.

 

2.2.      Jak poptat námi nabízené služby?

Poptávku našich služeb můžete podat vždy telefonicky, e-mailem nebo jiným způsobem, který podle aktuálních informací uvedených na webovém rozhraní umožňujeme.

Na základě této poptávky Vám bude na e-mailovou adresu, kterou nám pro tento účel sdělíte zaslána přihláška. Pro podání závazné objednávky tuto přihlášku, prosíme, vyplňte, a zašlete nám ji na emailovou adresu uvedenou v záhlaví těchto obchodních podmínek. Přihláška musí obsahovat zejména přesné označení služby (tedy přesné označení kurzu, semináře nebo pobytu, případě uvedení, že poptáváte Skype konzultaci) a Vaše kontaktní údaje. Vyhrazujeme si právo odmítnout Vám poskytnutí služby zejména v případě, že, neuvedete Vaše kontaktní údaje, popřípadě je uvedete chybně.

Pokud budeme mít pochybnosti o pravosti a vážnosti přihlášky, můžeme Vás kontaktovat za účelem jejího ověření. Neověřenou přihlášku můžeme odmítnout. Na takovou přihlášku se potom hledí, jako by nebyla podána.

Pokud bude požadovaná služba před obdržením přihlášky z Vaší strany obsazena (z kapacitních důvodů), budete zařazen do databáze uchazečů o poskytnutí služby s přednostním právem na poskytnutí služby v nejbližším možném termínu (účast na dalším kurzu, semináři nebo pobytu).

 

2.3.      Kdy je tedy smlouva uzavřena?

Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je Vám doručeno přijetí Vámi vyplněné přihlášky na poskytnutí služby z naší strany.

 

2.4.      Můžete již odeslanou objednávku zrušit?

Objednávku (přihlášku), kterou jsme dosud nepřijali (tj. nebylo Vám zasláno přijetí přihlášky z naší strany podle článku 2.3 těchto obchodních podmínek), můžete zrušit telefonicky nebo e-mailem. Všechny námi přijaté přihlášky jsou závazné. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě s námi. Pokud je takto zrušena závazná objednávka služby, ohledně které nejde odstoupit od smlouvy (podrobněji v článku 4 těchto obchodních podmínek), máme nárok na náhradu nákladů, které jsme již v souvislosti se smlouvou vynaložili.

 

2.5.      Může se cena uvedená na webovém rozhraní měnit?

Ceny prezentovaných služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní. Ceny některých služeb jsou dostupné až po rozkliknutí odkazu, který vede na naše další webová rozhraní, která provozujeme.  Případné slevy z ceny služeb nelze vzájemně kombinovat, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno něco jiného.

 V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny služby ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni poskytnout Vám službu za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že Vám bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. V takovém případě si vyhrazujeme právo odstoupit od smlouvy.

Pokud cena uvedená ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální, neprodleně Vás na tuto skutečnost upozorníme. Pokud dosud nedošlo k přijetí Vaší objednávky, nejsme povinni smlouvu uzavřít.

Na odeslané objednávky nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím z naší strany podle článku 2.3 těchto obchodních podmínek.

 

2.6.      Máte možnost získat smlouvu v textové podobě?

Smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran. Smlouvu tvoří tyto obchodní podmínky, Vaše objednávka a její přijetí z naší strany. Celá smlouva Vám bude zaslána e-mailem nebo na Vaši žádost vytištěná poštou. Při zasílání poštou Vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených.

 

2.7.      Co když něčemu ve  smlouvě nerozumíte?

V případě dotazu k obchodním podmínkám nebo ke smlouvě nás můžete kontaktovat telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Rádi Vám poskytneme veškeré potřebné informace.

 

2.8.      V jakých jazycích lze smlouvu uzavřít?

Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se výslovně dohodneme na jiném jazyce.

 

2.9.      Je smlouva někde uložena?

Smlouvu (včetně těchto obchodních podmínek) archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám, ale na vyžádání Vám ji zašleme.

 

 

 1. 3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

3.1.      Jaké způsoby platby přijímáme?

Cenu můžete uhradit především bezhotovostně před poskytnutím služby převodem na náš bankovní účet (pokyny Vám budou sděleny v potvrzení objednávky);

Případné další způsoby platby jsou uvedeny na webovém rozhraní.

Některé způsoby platby mohou být dále zpoplatněny. Tyto poplatky jsou uvedeny na webovém rozhraní. V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již poplatky související se zvoleným způsobem platby zahrnuje.

 

3.2.      Kdy nastane splatnost ceny?

V případě bezhotovostní platby před poskytnutím služby je cena splatná do 3 dnů od přijetí objednávky dle článku 2.3. V případě pobytů je cena splatná nejpozději 5 týdnů před začátkem poskytování služby, pokud se nedomluvíme jinak.  Váš závazek uhradit cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet.

 

3.3.      V jaké měně můžete platit?

Platba služby je možná v českých korunách (Kč).

 

 

 1. 4. POSKYTNUTÍ SLUŽBY

 

4.1.      Služby poskytujeme v termínech a na místech uvedených na webovém rozhraní, nebo dohodnutých zejména prostřednictvím e-mailové či telefonické komunikace.

 

4.2.      Vyhrazujeme si právo provést nezbytné nutné změny v parametrech kurzu uvedených na webovém rozhraní, zejména upravit náplň kurzu nebo změnit osobu lektora. Při provedení změn dle předchozí věty zůstane zachována kvalita i délka poskytované služby.

 

4.3.      Námi poskytované služby jsou z důvodu jejich vysoké individualizace určeny výhradně pro osobu, která službu objednala, případně pro osobu, která byla jako uživatel služby uvedena výslovně v objednávce. Služby nejsou tedy přenosné na třetí osobu, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno nebo mezi námi ujednáno něco jiného.

 

4.4.      Souhlasem s těmito obchodními podmínkami berete na vědomí, že při poskytování služby je zakázáno pořizovat jakékoliv zvukové či obrazové záznamy služby, případně tyto záznamy jakýmkoliv způsobem šířit, zpřístupňovat či poskytovat třetím osobám.

 

4.5.      Vyhrazujeme si právo Vám službu neposkytnout v případě, že nebude naplněna požadovaná kapacita semináře, kurzu nebo pobytu. V takovém případě se na smlouvu hledí jako by nebyla uzavřena. Finanční prostředky, které jste za poskytnutí služby uhradili, Vám vrátíme na bankovní účet, ze kterého jsme od Vás peníze obdrželi, popřípadě takovým způsobem, který budete považovat.

 

4.6.      Souhlasem s těmito obchodními podmínkami berete na vědomí, že v souladu s § 1837 písm. j) občanského zákoníku („smlouva o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu“) nemáte právo od uzavřené smlouvy odstoupit. V případě, že nebudete mít zájem o poskytnutí služby po uzavření smlouvy v souladu s článkem 2 těchto obchodních podmínek, situace se bude řídit Podmínkami zrušení poskytování služby uvedenými v článku 5 těchto obchodních podmínek.

 

4.7.      V případě, že při poskytování konzultace prostřednictvím programu Skype nedojde z technických důvodů ke spojení, domluvíme se v případě Vašeho zájmu na náhradním termínu.

 

 

 1. 5. PODMÍNKY ZRUŠENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

 

V případě zrušení Vámi závazně objednaného a zaplaceného pobytu Vám vrátíme cenu této služby sníženou o storno poplatek podle počtu dnů, které ode dne obdržení informace od Vás o zrušení služby zbývají do předpokládaného dne začátku pobytu, a to v následující výši:

 

 

Počet dnů před sjednaným termínem začátkem pobytu

Výše storno poplatku

20 a více dnů

30 % ze sjednané ceny

19 až 10 dnů

50 % ze sjednané ceny

9 až 1 den

80% ze sjednané ceny

V den zahájení pobytu

100 % ze sjednané ceny

 

Zrušení termínu objednaného pobytu nám můžete oznámit telefonicky, nebo písemně, a to i e-mailem. Dnem určujícím výši storno poplatku je den, kdy jsme Vaše oznámení obdrželi. V případě, že důvodem pro zrušení termínu pobytu je vyšší moc na Vaší straně (např. úmrtí osoby blízké, zdravotní důvody), a tento důvod nám budete schopni doložit, bude Vám vrácena celá částka bez uplatnění storno podmínek.

Prosíme, vezměte na vědomí, že výše uvedené se týká pouze námi nabízené služby (tedy doprovodného programu v rámci pobytu). Případné storno podmínky ubytování a stravného se řídí podmínkami provozovatele ubytovacího objektu, případně poskytovatele stravování.

Pokud bude z Vaší strany zrušena jakákoliv jiná námi nabízena služba nežli pobyt, nejsme povinni Vám vrátit uhrazenou cenu za tuto službu, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno něco jiného. V případě oznámení o zrušení termínu alespoň jeden den před plánovaným termínem takové služby, Vám bude nabídnut náhradní termín, popřípadě náhradní služba. Vyrovnání případného rozdílu v ceně nabídnuté náhradní služby a služby původně objednané domluvíme individuálně.

 

 

 1. 6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku).

Při uplatňování práv z vadného plnění budeme postupovat v souladu naším Reklamačním řádem. Před odesláním reklamace se s Reklamačním řádem důkladně seznamte, aby mohla být reklamace vyřízena co nejrychleji a k Vaší spokojenosti.

 

 

 1. 7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

7.1.      Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti a kdo nás při ní kontroluje?

K poskytování služeb jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování.

Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se dodržování předpisů na ochranu spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.

 

7.2.      Jak vyřizujeme stížnosti?

Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Dále se můžete obrátit na subjekty uvedené v článku 7.1. Ve vztahu k našim zákazníkům nejsme vázáni žádnými kodexy chování, ani žádné takové nedodržujeme.

 

 7.3.      Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu?

Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (http://www.coi.cz/) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

 

7.4.      Co byste ještě měli vědět?

Veškeré informace, včetně informací obsažených v dokumentech, které jsou předmětem poskytnutí služby, nebo informace, které o Vás v průběhu poskytnutí služby získáme, nejsme oprávněni poskytnout třetí straně, bez Vašeho předchozího výslovného souhlasu. Předchozí věta se neuplatní v případě poskytnutí informací dalším osobám, které se podílejí na plnění smlouvy (tedy poskytovatelé služeb).

Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet). Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojení nebo na telefonní hovory) hradíte sami. Tyto náklady se neliší od běžné sazby.

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi námi probíhá v písemné formě, a to buď zasláním e-mailem, doporučeně poštou nebo osobním doručením. Z naší strany Vám budeme doručovat na adresu elektronické pošty, kterou jste nám sdělili.

V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.

 

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 19. 9. 2015

Aktualizace našich obchodních podmínek dle novely zákona proběhla dne 6. 4. 2016

Reklamační řád

Reklamační řád

  

Tento Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace služeb objednaných prostřednictvím webového rozhraní www.pomahamdetem.mstranky.cz provozovaného podnikatelkou

 

Miriam Zikmundovou, se sídlem Máchova 885, 256 01, Benešov

IČ: 68575670

Není plátcem DPH

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Benešov, č. j. ŽÚ/2003/2010/3

 

Adresa pro doručování: Miriam Zikmundová, Máchova 885, 256 01 Benešov

Telefonní číslo: +420 731 888 981

Kontaktní e-mail: mail@miriamzikmundova.cz

  

 

 1. 1. Za jaké vady poskytnutých služeb odpovídáme?

 

Jako poskytovatel služeb odpovídáme za to, že služba při poskytnutí nemá vady a že je poskytnuta ve shodě se smlouvou. Shodou se smlouvou se rozumí zejména to, že služba odpovídá jejímu popisu a že trvá po uvedenou dobu. Shodou se smlouvou je zejména to, že: 

- služby odpovídají popisu na webovém rozhraní, popisu obsaženému v reklamě, nebo v naší komunikaci vztahující se ke smlouvě;

- služba je poskytnuta v dohodnutém termínu a na dohodnutém místě.

  

 1. 2. Jaká je záruční doba poskytované služby?

 

Poskytované služby je možné reklamovat v průběhu jejich poskytování. Skryté vady reklamujte bez zbytečného

odkladu po tom, co se o nich dozvíte. Nejpozději lze vadu služby reklamovat do šesti měsíců od poskytnutí služby.

   

 1. 3. Jaká práva z vadného plnění máte?

 

V případě, že byla vadně poskytnuta služba, máte právo na bezplatné odstranění této vady služby. Nelze-li vadu

služby takto odstranit, máte právo na přiměřenou slevu z ceny služby.

   

 1. 4. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

 

Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud:

 

-      jste o vadě před poskytnutím služby věděli;

 

-      jste vadu sami způsobili, zejména porušením Všeobecných obchodních podmínek a právních předpisů.

  

 1. 5. Jak postupovat při reklamaci?

 

Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady.

 

Reklamaci lze uplatnit ústně v průběhu poskytování služby, a dále vždy telefonicky, e-mailem či písemně, a to tak,

že vadu označíte nebo oznámíte, jak se projevuje.

 

Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti

za vady poskytnuté služby.

 

Doručené reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění

reklamace, pokud se nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení.

 

V případě sporné reklamace rozhodneme o jejím přijetí do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.

   

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 19. 9. 2015.

 

Podmínky užití webu

Podmínky užití webového rozhraní a rezervačního systému

+ Podmínky ochrany osobních údajů

+ Podmínky ochrany autorských práv

 

Nacházíte se na webovém rozhraní www.pomahamdetem.mstranky.cz (dále jen „webové rozhraní“) provozovaném podnikatelkou 

Miriam Zikmundovou, se sídlem Máchova 885, 256 01, Benešov

IČ: 68575670

Není plátcem DPH

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Benešov, č. j. ŽÚ/2003/2010/3

Adresa pro doručování: Miriam Zikmundová, Máchova 885, 256 01 Benešov

Telefonní číslo: +420 731 888 981

Kontaktní e-mail: mail@miriamzikmundova.cz

dále také jako „poskytovatel

 

Vezměte, prosíme, na vědomí, že při používání webového rozhraní je nutné se řídit dále uvedenými pravidly, která vymezují a upřesňují podmínky užívání všech funkčních součástí webového rozhraní.

 

 1. 1. Rezervační systém

Na webovém rozhraní najdete seznam služeb, které si u nás můžete zarezervovat prostřednictvím telefonu či jiným způsobem, který dle webového rozhraní umožňujeme. Bližší charakteristiku a popis nabízených služeb včetně uvedené ceny naleznete na webovém rozhraní.

Prezentace služeb je pouze informativního charakteru a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Jsme oprávněni rezervaci termínu odmítnout zejména osobám, které se již nedostavily na předchozí objednaný termín. K závaznému zarezervování termínu dochází až přijetím objednávky termínu z naší strany. Závaznou rezervací termínu nedochází k uzavření smlouvy o poskytování služby. Smlouva (a to i ústní dohodou) je uzavřena až poté, co se v rezervovaný termín dostavíte na místo, kde má být služba poskytnuta.

Námi přijatá rezervace termínu je závazná. V případě, že zrušíte závazně rezervovaný termín či se na sjednaný termín nedostavíte, bude Vám účtován storno poplatek dle podmínek uvedených na webovém rozhraní. Berte, prosíme, na vědomí, že nejsme v takovém případě povinni Vám další termín nabídnout nebo přijmout Vaši další rezervaci.

 

 1. 2. Nabízené služby

Prosíme, vezměte na vědomí, že veškeré osobní informace, konzultační sdělení, doporučení nebo techniky, které se během poskytování služeb dozvíte nebo naučíte, jsou doporučením pouze pro Vás, případě pro osobu, pro kterou byla služba výslovně objednána, a nejsou tedy přenosné na třetí osobu.

  

 1. 3. Ochrana osobních údajů

Při provádění objednávky nám poskytujete některé Vaše osobní údaje. Dále při užívání webového rozhraní dochází k získávání, uchovávání a zpracovávání dalších údajů, k nimž máme přístup. Zadáním osobních údajů a užíváním webového rozhraní souhlasíte se zpracováváním a shromažďováním svých osobních údajů v dále uvedeném rozsahu a k dále uvedeným účelům, a to až do doby vyjádření nesouhlasu s takovým zpracováním.

Ochrana osobních údajů je pro nás velice důležitá. Při nakládání s osobními údaji proto postupujeme v souladu s právním řádem České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“), ve znění pozdějších předpisů.

 

3.1.      Co jsou osobní a další údaje? 

        Osobní údaje jsou ty údaje, které nám dobrovolně poskytujete v rámci provádění objednávky. Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní osobu. Osobními údaji jsou zejména, avšak nikoliv výlučně, jméno a příjmení, fotografie, datum narození, e-mailová adresa a adresa bydliště či telefonní číslo.

Další údaje, které získáváme automaticky v souvislosti s využíváním webového rozhraní, jsou IP adresa, typ prohlížeče, zařízení a operačního systému, doba a počet přístupů na webové rozhraní, informace získané pomocí souborů cookie a další obdobné informace. Upozorňujeme, že tyto další údaje můžeme získávat i bez registrace.

 

3.2.      Jak využíváme osobní a další údaje?

Údaje využíváme pro uživatelskou podporu. Údaje mohou být použity pro zlepšování našich služeb, a to včetně využívání analýzy chování uživatelů webového rozhraní.

 Údaje mohou být využity k obchodním a marketingovým účelům, tj. k vedení databáze uživatelů webového rozhraní a k nabízení zboží a služeb, a to po dobu neurčitou. Odesláním objednávky souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky.

 Souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu můžete kdykoliv odvolat formou e-mailu na naši kontaktní e-mailovou adresu.

 

3.3.      Jak spravujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje?

Jsme správcem osobních údajů ve smyslu ZOOÚ, a je vedena v registru u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00060601.

Zpracováním Vašich osobních a dalších údajů můžeme pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.

Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

3.4.      Komu předáváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje nepředáváme žádné další osobě. Výjimku představují osoby podílející se na poskytnutí služby. Takovým osobám jsou Vaše osobní údaje předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží nebo poskytnutí služby.

 

3.5.      Jaká jsou Vaše práva v souvislosti s osobními údaji? 

             Máte právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na informace o jejich zpracování (informace o účelu zpracování, informace o zdrojích těchto údajů a informace o příjemci). Tyto informace Vám budou bez zbytečného odkladu poskytnuty na požádání. Dále máte právo na opravu osobních údajů a další zákonná práva k těmto údajům.

Na základě Vaší písemné žádosti odstraníme Vaše osobní údaje z databáze.

Pokud se domníváte, že my nebo zpracovatel osobních údajů provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu se zákonem, můžete:

 -      požádat nás nebo zpracovatele o vysvětlení;

 -      požádat, abychom my nebo zpracovatel odstranili takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Při ochraně Vašich osobních údajů Vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem s vyřízením nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno Vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Za poskytnutí informací o zpracování osobních údajů můžeme požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz).

My i případní zpracovatelé osobních údajů mají sídlo v České republice.

  

 1. 4. Google Analytics a soubory cookie

Webové rozhraní používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google").

 

4.1.      Co je služba Google Analytics?

Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými do počítače každého návštěvníka webového rozhraní, a které umožňují analýzu způsobu užívání webového rozhraní.

Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech amerických. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání webového rozhraní a vytváření zpráv o aktivitě jeho uživatelů, určených pro nás a pro užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat IP adresu subjektu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici.

Používáním webového rozhraní souhlasíte se zpracováváním údajů o Vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

 

4.2.      Můžete ukládání souborů cookies ve svém počítači nějak zabránit?

Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči.

Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.

  

 1. 5. Ochrana autorských práv

Námi zasílané e-booky a dále obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty, fotografie, obrázky, loga a další), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto podmínek, jsou chráněny naším autorským právem a mohou být chráněny dalšími právy dalších osob. E-booky ani obsah webových stránek nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez souhlasu nás či držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

Dále, prosíme, vezměte na vědomí, že námi sdělené postupy, podpůrné programy a další informace, které Vám budou při poskytování služeb poskytnuty, nejste oprávněni v jakékoliv formě šířit dále třetím osobám, ani je využívat pro vlastní podnikatelskou činnost, ledaže Vám k tomu bude udělen náš výslovný předchozí písemný souhlas.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že jakékoliv informace či podklady předané Vám v rámci poskytování služeb vyplývají ze zkušeností a znalostí poskytovatele služeb a nemusí se tedy shodovat s názorem jiných odborníků v dané problematice.

Poskytovatel není odpovědný za rozhodnutí Vás, jako odběratele služby, které na základě poskytnutých informací učiníte, ani za případnou škodu či jinou újmu, která Vám nebo třetím osobám v této souvislosti vznikne.

Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků. 

Při nerespektování výše popsaného zákazu budeme postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Jako držitel autorských práv máme zejména právo domáhat se, aby bylo od zásahů do našich autorských práv upuštěno, a požadovat stažení neoprávněných kopií chráněného obsahu.

Dále máme právo požadovat přiměřené zadostiučinění za způsobenou újmu.

  

 1. 6. Ostatní vztahy související s využíváním webového rozhraní

 

    6.1.     Upozorňujeme Vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

 

    6.2.   Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém, a dále nesmíte vykonávat žádnou činnost, která by mohla Vám nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní a užívat webové rozhraní nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

 

    6.3.   Nemůžeme Vám zaručit nepřerušený přístup na webové rozhraní, ani nezávadnost a bezpečnost webového rozhraní. Neodpovídáme za škodu způsobenou při realizaci přístupu a užívání webového rozhraní, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na webovém rozhraní, škody způsobené přerušením provozu, poruchou webového rozhraní, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku nebo neoprávněného přístupu k přenosům a datům.

 

    6.4.   Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit Váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která Vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

  

Tyto podmínky užití jsou platné a účinné od 19. 9. 2015

Top